Skadeservice

Når uheldet er ude kan der være rigtig mange følgevirkninger, som er svære eller ubehagelige af kæmpe med. Smileyservice har over 20 års erfaring med både store skader, mindre skader og akutte skader. 

Brandskader

Brandskader medfører ofte sodskaber på vægge, lofter, inventar osv. Skodskader kan være ekstra svære at fjerne. Derfor anbefaler vi, at fagfolk med det rigtige udstyr og maskineri, håndterer opgaven. Hos Smileyservice har erfarne medarbejdere og moderne teknologi, som klarer skadeservice som følge af brandskader.

Vandskader

Har et rum eller en bygning været udsat for oversvømmelse eller vandskader, skal der hurtigt tilkaldes skadeservice, der kan igangsætte foranstaltninger, der modarbejder fugtskader, skimmelsvamp, korrosion m.m.

Vi står klar til at rykke lynhurtigt ud med vandpumper, affugtere og andet udstyr, der måtte være nødvendigt for at bearbejde din vandskade.

Udover brand- og vandskader er Smileyservice erfarne og kompetente ift.;

  • Brandskader.
  • Vandskader.
  • Sikring af bygninger, inventar og værdier.
  • Stormskade.
  • Hærværksskade.
  • Forureningsskade.
  • Oprydning og rengøring efter personer afgået ved døden.

Kontakt os så snart uheldet er ude.

Akut-team

Ved opgaver der omhandler skadeservice med korte frister, har vi altid et akut-team, der består af mindst 4 medarbejdere, der er klar til at udføre opgaven fyldestgørende. De vil være klar til at starte på opgaven inden for 2 timer - døgnet rundt. Vores akut-team går ind og dækker service ved uforudsete situationer, sygdom, ferie m.m. Rengøring vil blive udført efter behov og ønsker.